't Carillon

Ongecategoriseerd

De gegevens die over leerlingen gaan, noemen we persoonsgegevens. In het privacyreglement van de stichting is beschreven hoe de school omgaat met persoonsgegevens, en wat de rechten zijn van ouders en leerlingen. Dit reglement is met instemming van de GMR vastgesteld.

Wij maken alleen gebruik van persoonsgegevens als dat nodig is voor het leren en begeleiden van onze leerlingen, en voor de organisatie die daarvoor nodig is. De meeste gegevens ontvangen wij van ouders bij de inschrijving op onze school. Daarnaast registreren leerkrachten en ondersteunend personeel gegevens over leerlingen, bijvoorbeeld cijfers en vorderingen. Soms worden er bijzondere persoonsgegevens geregistreerd als dat nodig voor de juiste begeleiding van een leerling, zoals medische gegevens (denk aan dyslexie of ADHD). 

De leerlinggegevens worden opgeslagen in ons (digitale) administratiesysteem ParnasSys. Dit programma is beveiligd en toegang tot die gegevens is beperkt tot medewerkers van de stichting die de gegevens strikt noodzakelijk nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden.

Tijdens de lessen maken wij gebruik van digitale leermiddelen. Hiervoor wordt een beperkte set met persoonsgegevens uitgewisseld met leveranciers om bijvoorbeeld een leerling te identificeren als die inlogt.

Wij hebben met leveranciers duidelijke afspraken gemaakt over de gegevens die ze van ons krijgen. De leverancier mag de leerlinggegevens alleen gebruiken als wij daar toestemming voor geven. Een lijst van de leveranciers waar de school afspraken mee heeft gemaakt, is op te vragen bij de school.

Daarnaast kan het nodig zijn dat wij gegevens uitwisselen met andere externe partijen, denk aan zorginstanties. Deze zijn vermeld in het privacyreglement. Als voor de uitwisseling geen wettelijke verplichting bestaat, dan vragen wij u vooraf toestemming om met deze partijen gegevens te mogen uitwisselen.

Bij de inschrijving van uw kind(eren) vragen wij u om toestemming voor het gebruik van foto- en videomateriaal, het delen van uw contactgegevens met andere ouders en het gebruik van sociale media door uw kind(eren). U hebt te allen tijde het recht om deze toestemming te wijzigen. U kunt dit kenbaar maken via een mail aan de directeur.

Het kan voorkomen dat andere ouders foto’s maken tijdens schoolactiviteiten. De school heeft daar weinig invloed op. Wij vragen aan ouders om terughoudend te zijn bij het plaatsen van foto’s en video’s op internet en dit vooraf met ons af te stemmen.

Hier vindt u  meer informatie over het ouderportaal dat wij vanaf 17 januari 2017, gefaseerd, open zullen gaan zetten voor de ouders/verzorgers van onze leerlingen.

 

Handleiding ouderportaal

Toelichting ouderportaal

 

Thuis werken met de software van school. Inlogcodes ontvang je via de groepsleerkracht.

 

Ambrasoftthuis

Ambrasoft

 

Bloon

 
Bloon 

 

muiswerk Muiswerk

 

 

 

 

 

Peutergroep 't Carillon is op 25 oktober 2016 van start gegaan. De peutergroep biedt tijdens schoolweken opvang aan kinderen van 2 tot 4 jaar. Het spelend leren staat centraal, we laten de kinderen veel ontdekken en ervaren. De ontwikkeling van het kind wordt nauwlettend gevolgd en gestimuleerd.
Bij peutergroep 't Carillon wordt gewerkt met de methode Puk & Ko., een educatief totaalprogramma waarin aandacht wordt besteed aan de taalontwikkeling, de sociaal emotionele ontwikkeling, de ontwikkeling van zintuigen en motoriek (sensomotorische ontwikkeling) en waarin ook voorbereidende rekenvaardigheden aan bod komen. Kinderen leren samenwerken en samen spelen, nemen deel aan kringactiviteiten en er is veel aandacht voor het ontwikkelen van de fijne en grove motoriek.
Er wordt met structuur gewerkt, zodat kinderen daar al aan wennen. Zo worden eetmomenten bijvoorbeeld altijd gezamenlijk gehouden, wat niet alleen gezellig is, maar de kinderen ook leert om te gaan met regels. Ook biedt het veel aanknopingspunten voor de taalontwikkeling. Dit alles zorgt samen voor een goede voorbereiding op de basisschool.

De peutergroep is ondergebracht op onze locatie aan de Geerpolderweg en is op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen geopend.
U kunt kiezen voor opvang:
- van 08.30 - 12.00 uur
- van 08.30 - 13.30 uur

Bij meer interesse wordt er ook een groep opgestart op andere dagen. Opgeven of meer informatie verwerven over de peutergroep kan via de website van Kindercentra Midden Nederland Kind & Co www.kmnkindenco.nl of via telefoonnummer 030-6958469.

 

 

 


Vanaf 22 augustus 2016 verzorgt KMN Kind&Co de buitenschoolse opvang op onze beide locaties. Ook is per 24 oktober 2016 een peutergroep van start gegaan voor 2-4 jarigen op onze locatie aan de Geerpolderweg.

 
Hieronder de contactgegevens:

Ouverturelaan:

0182-441185

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.Geerpolderweg:

0182-441008

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.De peutergroep op ‘t Carillon is open op maandag-, dinsdag-, donderdag- en vrijdagmorgen, locatie Geerpolderweg. U kunt hier kiezen voor opvang:

·        van 8.30 uur tot 12.00 uur

·        van 8.30 uur tot 13.30 uur

Bij meer interesse wordt er ook een groep op­gestart op andere dagen. Opgeven of meer in­formatie verwerven over de peutergroep kan via www.kmnkindenco.nl of via telefoonnum­mer 030 6958469.