't Carillon

kind en co carillonIntegraal Kind Centrum (IKC) ’t Carillon is ontstaan vanuit één gedeelde visie en samenwerking tussen “De Groeiling” en Kindcentra Midden Holland “Kind en Co”.

Een IKC gaat een grote stap verder dan een brede school of een verlengde schooldag. IKC t Carillon biedt een totaalpakket op het gebied van onderwijs, peutergroep en opvang. Bij ons leren, ontwikkelen en ontmoeten kinderen elkaar gedurende de hele dag in een voor hen vertrouwde omgeving.

De integrale benadering van de (talent-)ontwikkeling en ondersteuning van een kind wordt als een grote meerwaarde gezien voor kinderen, hun ouders en uiteindelijk onze samenleving.

Alles onder één dak

IKC t Carillon gaat de versnippering tussen onderwijs, peuterspeelzaal en buitenschoolse opvang tegen. Bij ons leren kinderen vanuit één visie en werken we als één team aan een doorgaande ontwikkelingslijn, met rust, ruimte en regelmaat voor het kind. Dat is goed voor de ontwikkeling van een kind en praktisch voor ouders, omdat kinderen van 7.00 uur tot 19.00 uur op één vertrouwde locatie kunnen worden begeleid en opgevangen.

Binnen het IKC ‘t Carillon worden kinderen zo veel mogelijk uitgedaagd om hun eigen talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Zo creëren ze het zelfvertrouwen om hun talenten ook op andere gebieden te ontwikkelen.

U kunt van IKC ‘t Carillon verwachten dat het een plek is, waar we met zorg en aandacht met elkaar omgaan. Dit wordt gerealiseerd door kinderen te leren wat respect is, zowel voor elkaar als voor elkaars eigenheden. Door de basisschooljaren heen werken wij, samen met ouders, aan de vaardigheden (competenties) van kinderen. Daarbij gaat het niet uitsluitend om cognitieve vaardigheden (de schoolvakken), maar zeker ook om de sociaal emotionele vaardigheden. Hierbij hebben wij aandacht voor elk kind en daarbij dus ook voor zijn/haar achtergrond.

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op via telefoon of e-mail. U kunt er ook voor kiezen het contactformulier in te vullen. Dan dan nemen wij contact met u op.

 

Onze school is onderdeel van De Groeiling, stichting voor katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in Gouda e/o.